AKTUÁLNE REALIZÁCIE FILTRÁCIE OLEJOV

FILTRÁCIA OLEJOV

Firma MMK spol.s.r.o  ponúka možnosť filtrácie olejov filtračným zariadením. Princíp tejto služby spočíva v precíznom odstránení jemných, prípadne ultra jemných častíc, ktoré sú častou príčinou porúch v hydraulických systémoch.
Výrobcovia hydraulických komponentov jasne deklarujú, že až 85% porúch je spôsobených nečistým alebo kontaminovaným olejom. Pri pravidelnom využívaní filtrácie sa životnosť olejových náplní a bezporuchovosť zariadení významne zvyšuje, pričom sa výrazne znižujú vysoké náklady na opravy hydr.komponentov.
Čas potrebný k filtrácii jedného stoja je individuálny a závisí na konkrétnom stave znečistenia oleja.

Možnosti filtrácie:
• čistenie olejov do hodnoty určenej triedou čistoty
• odstránenie emulgovanej vody z oleja - využitie jednotky pre čerpanie olejových náplní
• udržiavanie čistoty olejových náplní podľa požiadavky, ktorú udáva norma ISO 4406
• odďaľovanie potreby výmeny oleja