AKTUÁLNE REALIZÁCIE FILTRÁCIE OLEJOV
Vážení obchodní priatelia,
dovoľte nám, aby sme Vám predstavili spoločnosť MMK spol. s r. o.
Naša spoločnosť vznikla v roku 2000. Jej zmyslom a cieľom je poskytovanie komplexných služieb v oblasti zemných prác v extrémnych terénoch na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

Pod pojmom extrémne terény máme na mysli veľmi ťažko dostupné lokality v extravilánoch a intravilánoch miest a obcí. Do tejto kategórie spadajú napríklad vodné toky, bažinatý terén, lesy, strmé svahy cestných a diaľničných telies, železničné trate, rybníky a podobne.

Všetky uvedené zemné práce realizujeme extrémne výkonnými kráčajúcimi bagrami Menzi Muck A 91 M, ktoré nám umožňujú ich nasadenie vo vyššie spomenutých terénoch.

Naše stroje sú vybavené štandardným náradím (bagrovacie lopaty šírky 40 cm a 80 cm, svahovacími lyžicami šírky 120cm a 200 cm). Z dôvodu dosahovania čo najvyššej kvality prevádzaných prác disponujeme aj nadštandardným náradím (otočná hlavica Powertlit umožňujúca svahovacie práce v požadovanom sklone v plynulom zábere, univerzálny rotačný stavebný drapák umožňujúci ukladanie a premiestňovanie bremien do hmotnosti 2000 kg (napr. lomový kameň na spevňovanie brehov vodných tokov) alebo manipuláciu s bremenami do dĺžky 8m ( napr. drevnej hmoty, guľatiny atď.)

S ohľadom na životné prostredie sa pri všetkých prácach v oblasti vodného a lesného hospodárstva používa biologicky odbúrateľný olej značky Panoline.

V našej firme kladieme dôraz na najvyššiu možnú kvalitu pri dodržiavaní vysokých štandardov bezpečnosti práce, komplexnosť ponúkaných služieb, pružnosť a rýchlosť pri realizácii diela.

Cieľom našej firmy MMK spol. s r. o. je maximálne splnenie požiadaviek klienta, ponuka optimálneho riešenia investičného zámeru zákazníka a spolupráca pri realizácii diela pri dodržaní stanovených termínov, čoho výsledkom je hodnotné dielo a spokojný zákazník...